www.nsdga.lt
Nacionalinė socialinio darbo su grupėmis asociacija

Naujienos

Vasario mėnesį prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje, jos piliečiai pradėjo prieglobsčio ieškoti svetur. Atvykę į Lietuvą ukrainiečiai vaikai pradėjo lankyti mūsų mokyklas. Įššūkis teko ir Lietuvos pedagogams bei specialistams, kurie kėlė klausimus ką ir kaip daryti, kad padėti Ukrainos vaikams kuo lengviau įsitraukti į ugdymo procesą. Klausimų kyla įvairių, todėl mes, kaip asociacija, bendradarbiaudami su kolege iš Olandijos kovo mėnesį surengėme seminarą "Kaip dirbti su pabėgėlių vaikais mokykloje?", kurio metu Hilda Baar, socialinė darbuotoja, mokytoja turinti ilgametę patirtį dirbant su pabėgėlių vaikais atsakė į kylančius klausimus, pateikė praktinių pavyzdžių bei atskleidė tokio darbo pagrindinius principus. Šiai dienai, turime kolegės D. Daugelienės verstą tekstą iš anglų k., kuriuo kviečiame naudotis ne tik socialinio darbo atstovus, bet visus, kurie savo darbe sutinka karo pabegėlių. 

Kartu mes galime daugiau! Slava Ukraini!


Kolegos socialiniai darbuotojai,

Šiandien mes susiduriame su neįsivaizduojamai žiauria realybe. Rusijos prezidentas Putinas 2022 m. vasario 24 dieną pradėjo karinius veiksmus suverenioje ir demokratiškoje Ukrainos valstybėje. Šie Rusijos vadovo veiksmai Ukrainoje prieštarauja pagrindinėms vertybėms, kurias atstovauja socialinis darbas. Jau dabar matome didžiulės humanitarinės krizės pradžią – žusta civiliai, žmonės netenka namų, dešimtys tūkstančių žmonių tampa pabėgėlias.Nepaisant to, kad ukrainiečiai kaunasi neįtikėtinai didvyriškai, kol kas sėkingai atremia priešo atakas, jie kaunasi ne tik už savo šalį, bet ir už visą demokratinį ir laisvą pasaulį ir jiems reikalingas mūsų palaikymas.

Ką galima padaryti, kad padėtume?
Mes, socialiniai darbuotojai, turime žinių ir gebėjimų burti bendruomenes, siekti pokyčio, socialinio teisingumo.
Mes turime žinių ir įgūdžių, kaip dirbti su žmonėmis, kurie išgyvena krizę, yra patyrę traumą. Tad tie, kurių šalyse glausis karo Ukrainoje pabėgėliai, galime prisidėti organizuodami ir teikdami efektyvią emocinę, socialinę ir praktinę pagalbą.
Savo gebėjimus palaikyti žmones – išgirsti jų baimes, bejėgiškumą kviečiame taikyti ir savo bendruomenėje kurioje dirbate socialinį darbą ir kuriose gyvenate. Garsiai išsakius savo emocijas, pasijunti ne toks vienišas, nes esi išgirstas, kuriasi grupės jėga, kuri šiame laike tokia reikalinga.
Mes, Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos nariai, garsiai išsakome savo galimybes talkinti pravedant paramos grupes ir konsultuojant individualiai (rusų ir anglų kalbomis) ukrainiečius ir mūsų tautiečius. Esant poreikiui, galime supervizuoti ir profesiškai konsultuoti kolegas vedančius paramos ar kitokio tipo grupes.
Melskimės už Ukrainą ir ją ginančius žmones, sielvartą dėl netekčių išgyvenančius, žuvusius nekaltus civilius, baimę ir terorą priverstus kęsti vaikus.
Tad kviečiame kartu vienytis stiprinant vieniem kitus!

 

 

Nacionalinė socialinio darbo su grupėmis asociacija kviečia į 40 ak. val. mokymų ciklą "Socialinio darbo su grupėmis pagrindai".  Programa parengta ir bus vykdoma bendradarbiaujant su VDU Socialinio darbo katedra ir Tarptautine socialinio darbo su grupėmis asociacija (IASWG). Seminarų ciklas skirtas socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams bei socialinėje srityje veikiantiems asmenims.  

Registracija vyksta iki spalio 25 dienos. Registruotis čia: https://bit.ly/3jGY799 

Seminarų datos: spalio 27 d., lapkričio 10 d., lapkričio 24 d. ir gruodžio 1 d. Vieta: Raudondvario pl. 76 (2A korpusas kieme) 307 kab., Kaunas. Lektorės: Nijolė Teresė Liobikienė ir Daiva Matulevičiūtė

 

Seminarų ciklo kaina: NSDGA nariams - 60 Eur, ne NSDGA nariams - 100 Eur. Į kainą įskaičiuota 4 seminarų dienos, kvalifikaciniai pažymėjimai, padalomoji medžiaga, 2 kavos pertraukos seminarų metu.   
Susidarius nenumatytai situacijai dėl Covid-19 ir atsiradus draudimams organizuoti renginius, seminarai bus organizuojami nuotoliniu būdu.